VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN

img

B1:Truy cập Safari

img

B2:Gõ Sodo.mobi
Truy cập website

img

B3: Chọn "Tiện ích"
của Iphone

img

B4: Chọn
"Thêm vào MH chính"

img

B5: Chọn nút "Thêm"

img

B6: App "Số Đỏ Casino"
ngoài màn hình chính


VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN

img

B1:Truy cập Safari

img

B2:Gõ Sodo.mobi
Truy cập website

img

B3: Chọn "Tiện ích"
của Iphone

img

B4: Chọn
"Thêm vào MH chính"

img

B5: Chọn nút "Thêm"

img

B6: App "Số Đỏ Casino"
ngoài màn hình chính